logo groeimaker

TWEETS

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

Een kinderdagverblijf heeft te kampen met ouders die hun kind te laat ophalen. Zij besluiten om de telaatkomers te beboeten. Maar in plaats van minder ouders halen meer ouders hun kind te laat op. Na onderzoek blijkt dat ouders deze mogelijkheid beschouwden als het afkopen voor te laat komen. De boete vergrootte het probleem van laatkomers (uit het boek Freakonomics van Steven Levitt en Stephan J. Dubner).

Soms schuilt in de oplossing die we denken te hebben juist het probleem. Dit verschijnsel en een aanpak voor het vermijden hiervan heb ik in mijn vorige blog beschreven. De kans is groot dat je de oplossing op een ander niveau moet zoeken. Maar hoe doe je dat dan? Wat helpt is om het vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken. Ken je de ‘nine dots’ puzzel van de foto? De vraag is om alle punten met vier rechte lijnen met elkaar te verbinden zonder je pen op te tillen, of een lijn voor een tweede keer te trekken.

           nine dots puzzle

De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven. En dat is in de praktijk best lastig. Je hebt jouw eigen ervaring, kennis, overtuigingen, waarden, visie en met die bril kijk je naar de omgeving. Daarom is het moeilijk om anders te denken op het moment dat het niet lukt om een verandering te weeg te brengen. Dat kan jouw blinde vlek zijn of misschien wel de blinde vlek van het team of van de organisatie. Hoe zou je meer zicht kunnen krijgen?

Laat je uitdagen

Zoek interne of externe hulp in het scherper krijgen van het vraagstuk en mogelijke oplossingen. De neiging bestaat om het zelf of met gelijkgestemden te willen oppakken. Een homogene groep van financials die met elkaar nadenkt hoe ze de interne klanttevredenheid over hen kan verbeteren. Of een directie die nadenkt hoe ze de betrokkenheid van de medewerkers kunnen vergroten. In hoeverre worden geschikte oplossingen gevonden als je met een gelijksoortige bril kijkt? Laat jezelf uitdagen en leer van andere disciplines. Leer van marketing, ICT, HRM, andere niveaus, andere rollen, andere belangen en laat ze bewust gaten schieten in jouw ideeën.

Andere mind-set

Dus vaak zit de oplossing van vastzittende problemen in hoe jezelf en jouw team naar het vraagstuk kijkt. Om uitgedaagd te kunnen worden, helpt het om een houding en mind-set te hebben waarin je wilt begrijpen. Laat eigen ideeën, meningen of oordelen los, al is het tijdelijk. En probeer de materie te bekijken ‘met de geest van een beginner’. Observeer en wees oprecht nieuwsgierig. Waarom gebeurt dit? Wat is de achtergrond van dit vraagstuk? En wat zouden de (neven) effecten kunnen zijn van onze oplossingen? 

Out of your comfort zone

Het uitstellen van je eigen mening geeft ruimte om open te staan voor de inzichten, feedback of kritiek van een ander. Dat is best spannend. Bepaalde aspecten wil je misschien liever niet horen. Wellicht hoor je dat je niet op de goede weg zit. Of ben je de oorzaak van het probleem. Accepteer deze onrust en angst: dat hoort bij het zoekproces en het verruimt de mogelijkheid voor het vinden van een oplossing.

Bevorder ‘agility’

Agility betekent zoveel als behendigheid of lenigheid. Een term veel gebruikt binnen IT: het vermogen om snel in te spelen op de markt. Deze lenigheid helpt ook persoonlijk. Het is verleidelijk om als lid van een beroepsgroep je uitsluitend te blijven ontwikkelen in dat vakgebied. Natuurlijk is dat goed maar dat versmalt wel de wijze hoe je naar de omgeving kijkt. Daarom is het ook belangrijk om te blijven verdiepen in andere expertises zoals bijvoorbeeld bedrijfskunde, veranderkunde, leiderschap of ontwikkeling te zoeken op persoonlijk gebied. Dit vergroot de mogelijkheid om andere brillen op te kunnen zetten.

Wanneer je vaker tegen hetzelfde probleem aanloopt, biedt dat groeikansen. De kern is om vanuit andere perspectieven te kijken en dus te kunnen kijken. Verbreed je scope en betrek anderen. We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig

Dit artikel is geschreven voor FM.nl door Eddy de Waart, executive coach. Op CFO.nl en FM.nl blogt hij over het creëren van duurzame groei bij organisaties, teams en individuele leiders en professionals.

Tags: veranderen | leiderschap | persoonlijke effectiviteit | executive coaching | groeikansen