logo groeimaker

“Het leiden van een verandering is je comfort zone verlaten.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Management

Is er een organisatieverandering nodig? Of is er behoefte aan extra of tijdelijke capaciteit op directie of senior management niveau?

Het is ons vak om deze vraagstukken op te lossen. Groeimaker ondersteunt organisaties met interim- en verandermanagement. Onze focus ligt op het behalen van vooraf afgesproken doelen en resultaten en het borgen van gerealiseerde veranderingen bij mensen en organisatie. Is het vraagstuk deels nog onduidelijk, dan maken we die met elkaar eerst helder.

Kenmerk is dat wij zowel bij tijdelijk management als bij verandermanagement duurzame verandering realiseren. Wij kunnen dat zelf doen als interimmanager, tijdelijk bestuurder of als begeleider en regisseur in het veranderproces. Ons werk zit er pas op als de veranderingen gerealiseerd zijn en de opgebouwde kennis, ervaringen, methoden en gedragskaders geborgd zijn en blijven. Wij hebben de expertise in huis om zaken te beïnvloeden die nodig zijn om verandering op de lange termijn te borgen. Op individueel niveau, op teamniveau of binnen het systeem van de organisatie.

Is er een organisatieverandering nodig? Of is er behoefte aan extra of tijdelijke managementcapaciteit? >
Wij helpen op basis van een doeltreffende analyse bij het ontwerpen en begeleiden van veranderingen. >
Extra of tijdelijke capaciteit bij de besturing van de organisatie, onderdelen of programma’s. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group