logo groeimaker

“Verandering is een voorwaarde voor nieuw inzicht, in plaats van andersom.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Business coaching

Coaching waarbij een zakelijk en persoonlijk vraagstuk van een ondernemer of leider centraal staat.

Heb je een en zakelijk vraagstuk die mogelijk een kern heeft in een persoonlijke vraagstuk, of vice versa? Business coaching helpt met het ontrafelen en het afzonderlijk aanpakken van deze vraagstukken. Om als ondernemer of leider beter te presteren, met als doel het creëren van een meer succesvolle onderneming.

Business coaching is aan de ene kant gericht op het vergroten van uw effectiviteit en impact als leider en aan de andere kant op het vaststellen en realiseren van zakelijk doelen die nodig zijn voor een betere prestatie van uw onderneming. In essentie is business coaching een combinatie van coaching en advies.

Als business coach zijn wij de spiegel en het venster bij het vraagstuk. Wij geven feedback en reflectie. Waar nodig geven we richting en advies bij zakelijke doelen en de uitoefening van de ondernemers- en leiderschapsrol. Groeimaker ondersteunt bij de analyse van het vraagstuk en begeleidt in de verschillende fasen in het veranderproces.

Wij begeleiden professionals, ondernemers en leiders om persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken. >
Coaching gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van bestuur of leidinggevenden. >

Coaching met de focus op het optimaal presteren van teams. >
Coaching waarbij een zakelijk en persoonlijk vraagstuk van een ondernemer of leider centraal staat.  >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group