logo groeimaker

TWEETS

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 The Jumi Application is Unpublished or Removed

CFO moet aandacht hebben voor 'nu'.

“Een goede CFO anticipeert op toekomstige ontwikkelingen” is het adagium. Maar zijn we hierdoor wel alert genoeg op wat er daadwerkelijk in de organisatie gebeurt. Wat er nu gebeurt?

CFO moet aandacht hebben voor 'nu'.

“Een goede CFO anticipeert op toekomstige ontwikkelingen” is het adagium. Maar zijn we hierdoor wel alert genoeg op wat er daadwerkelijk in de organisatie gebeurt. Wat er nu gebeurt?

CFO moet aandacht hebben voor 'nu'.

“Een goede CFO anticipeert op toekomstige ontwikkelingen” is het adagium. Maar zijn we hierdoor wel alert genoeg op wat er daadwerkelijk in de organisatie gebeurt. Wat er nu gebeurt?

“Verandering is een voorwaarde voor nieuw inzicht, in plaats van andersom.” >
Als psychosociaal therapeut bieden wij een waardevolle en ondersteunende begeleiding. >

Niets doen om iets te doen

Een gezegde uit China luidt: als je haast hebt, moet je gaan zitten. In het verlengde zou ik willen zeggen, als je een grote impuls voelt om iets te gaan doen, doe het dan juist niet.

Niets doen om iets te doen

Een gezegde uit China luidt: als je haast hebt, moet je gaan zitten. In het verlengde zou ik willen zeggen, als je een grote impuls voelt om iets te gaan doen, doe het dan juist niet.

Niets doen om iets te doen

Een gezegde uit China luidt: als je haast hebt, moet je gaan zitten. In het verlengde zou ik willen zeggen, als je een grote impuls voelt om iets te gaan doen, doe het dan juist niet.

Groeimaker staat voor het creëren van groei met interventies die raak zijn. Onze missie: individuen en organisaties te helpen groeien zodat zij hun waardevolle idealen en doelen kunnen bereiken. >
Wij begeleiden professionals, ondernemers en leiders om persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken. >
Eddy de Waart Executive coach, teamontwikkelaar en veranderspecialist. Executive coach, teamontwikkelaar en veranderspecialist. 'With a bright vision and alert on the unspoken and the important to get the best out of people and companies'. Eddy de Waart Eddy is oprichter van Groeimaker en begeleidt als executive coach individuele directeuren, leiders en ondernemers bij uiteenlopende professionele en persoonlijke vraagstukken. Ook begeleidt hij als teamcoach directie en managementteams bij belangrijke verandersituaties en het verbeteren van teamprestaties. Hij heeft Groeimaker gestart vanuit de visie dat elke organisatie en ieder individu op zoek is naar vernieuwing en groei om beter te kunnen presteren. Als specialist in verandering gaat zijn interesse uit naar leiderschap, prestaties en de persoonlijke en teamontwikkeling die hiermee samenhangt. Hij is in staat om op korte termijn de huidige situatie en het relevante vraagstuk te begrijpen. Oprecht, uitdagend, doelgericht en langs de lijn van bewustwording zorgt hij voor het creëren van resultaten. Eddy heeft ruim 20 jaar ervaring in verschillende advies, management en directiefuncties bij MKB en internationale... >
Verander specialistenDirecties en managers worstelen vaak met het succesvol omzetten van hun plannen in resultaten. Vaak ontbreekt het aan het vermogen om het noodzakelijke veranderingsproces goed in te vullen. 70% van de organisatie- veranderingen mislukken. Het aanpassen van organisaties en gedrag vragen om professionele veranderkennis.> >
Is er een organisatieverandering nodig? Of is er behoefte aan extra of tijdelijke managementcapaciteit? >
De expertise van Groeimaker en haar groeimakers kan naast management of coaching ingezet worden als advies. >
Groeimakers zijn veranderdeskundigen. Specialisten in verandering voor mens en organisatie. >
“Het leiden van een verandering is je comfort zone verlaten.” >
Wij zijn registertherapeut BCZ ®, geregistreerd in het AGB register van Vektis en aangesloten bij de NVPA, NVTA en de SCAG. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group 

De kracht van routine

Vorige week sprak ik een relatie die een ontwikkeltraject had begeleid binnen zijn organisatie. Op mijn vraag hoe het daar mee ging, keek hij zorgelijk en antwoordde: ‘We zijn weer terug bij af’.

De kracht van routine

Vorige week sprak ik een relatie die een ontwikkeltraject had begeleid binnen zijn organisatie. Op mijn vraag hoe het daar mee ging, keek hij zorgelijk en antwoordde: ‘We zijn weer terug bij af’.

De kracht van routine

Vorige week sprak ik een relatie die een ontwikkeltraject had begeleid binnen zijn organisatie. Op mijn vraag hoe het daar mee ging, keek hij zorgelijk en antwoordde: ‘We zijn weer terug bij af’.

De kracht van routine

Vorige week sprak ik een relatie die een ontwikkeltraject had begeleid binnen zijn organisatie. Op mijn vraag hoe het daar mee ging, keek hij zorgelijk en antwoordde: ‘We zijn weer terug bij af’.

DisclaimerGroeimaker streeft ernaar dat de informatie op deze website juist, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina. Wanneer u per e-mail reageert, worden uw gegevens met uiterste discretie verwerkt en niet aan derden overgedragen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Gebruik van de website groeimaker.nlHet is het voor bezoekers belangrijk te weten onder welke voorwaarden de inhoud op deze website beschikbaar zijn. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Groeimaker zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Groeimaker niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van... >
CoachingZakelijke en persoonlijke groei is afhankelijk van hoe wordt omgegaan met verandering. Wij begeleiden professionals, managers, executives en teams hierbij. Te versterken wat werkt en te leren veranderen wat belemmert. Inzicht in eigen slaag- en faalfactoren vergroot het in stand houden van ontwikkeling en groei.>  >
JonardSpeijer Executive coach, veranderadviseur en HPO-expert.Executive coach, veranderadviseur en HPO-expert.'Turning companies into High Performance Organisations and helping leaders in this proces'.Jonard SpeijerJonard was van 1992 tot 2009 verbonden aan het beursgenoteerde Vedior NV. Sinds 1996 als algemeen directeur van Dactylo. In deze periode regisseerde hij meerdere grotere verandertrajecten waaronder een groot proces van organisatievernieuwing. Dit vond op een unieke manier plaats waarbij medewerkers vanuit hun eigen disciplines een leidende rol vervulden. Daarnaast was hij actief in diverse neven functies en als consultant voor de centraal Europese Vedior werkmaatschappijen. Binnen Groeimaker ondersteunt Jonard organisaties in trajecten om organisaties op haar best te laten presteren en begeleidt leiders in dit proces. Er zijn twee thema’s die in het werk van Jonard centraal staan. De persoonlijke worsteling en zoektocht van een leider bij organisatieverandering. En het presteren van organisaties in samenhang met het beïnvloedingspotentieel van de eindverantwoordelijke(n). Jonard is praktisch High Performance Organisations (HPO) expert en actief betrokken bij het... >
Coaching gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van bestuur of leidinggevenden. >
Wij helpen op basis van een doeltreffende analyse bij het ontwerpen en begeleiden van veranderingen. >
Groeimaker staat voor het creëren van kwantitatieve en kwalitatieve groei. >
CSTTraining Partner in training voor weerbaarheid en conflicthantering. >
“Voor een moeilijke verandering vinden we elk moment geschikt, als het maar niet nu is.” >
Groeimaker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. >

De waarde van aandacht

Als leider wil je resultaten behalen en groei creëren. Het liefst op de meest snelle en efficiënte manier. Je bepaalt de richting, gaat aan de slag en neemt actie bij een afwijking met de realiteit. Op weg naar het volgende plan, streef je van doel naar doel, van actie naar actie. Mijn hypothese: door gebrek aan persoonlijke aandacht, geen duurzame groei. Drie praktijkvoorbeelden.

De waarde van aandacht

Als leider wil je resultaten behalen en groei creëren. Het liefst op de meest snelle en efficiënte manier. Je bepaalt de richting, gaat aan de slag en neemt actie bij een afwijking met de realiteit. Op weg naar het volgende plan, streef je van doel naar doel, van actie naar actie. Mijn hypothese: door gebrek aan persoonlijke aandacht, geen duurzame groei. Drie praktijkvoorbeelden.

De waarde van aandacht

Als leider wil je resultaten behalen en groei creëren. Het liefst op de meest snelle en efficiënte manier. Je bepaalt de richting, gaat aan de slag en neemt actie bij een afwijking met de realiteit. Op weg naar het volgende plan, streef je van doel naar doel, van actie naar actie. Mijn hypothese: door gebrek aan persoonlijke aandacht, geen duurzame groei. Drie praktijkvoorbeelden.

De waarde van aandacht

Als leider wil je resultaten behalen en groei creëren. Het liefst op de meest snelle en efficiënte manier. Je bepaalt de richting, gaat aan de slag en neemt actie bij een afwijking met de realiteit. Op weg naar het volgende plan, streef je van doel naar doel, van actie naar actie. Mijn hypothese: door gebrek aan persoonlijke aandacht, geen duurzame groei. Drie praktijkvoorbeelden.

Harvard Business ReviewEntrepreneurSchool of life BlogPsychology todayTedLifehackerManagement issuesInc. magazine HR praktijkMc Kinsey >
Niets doen om iets te doen Een gezegde uit China luidt: als je haast hebt, moet je gaan zitten. In het verlengde zou ik willen zeggen, als je een grote impuls voelt om iets te gaan doen, doe het dan juist niet.> >
SylviaGroot Management coach en professioneel trainer.Management coach en professioneel trainer. 'Direct, confronting and challenging but always with a charming and positive mindset’.Sylvia GrootSylvia heeft ruim 25 jaar ervaring met management en directievoering bij verschillende type organisaties. Sinds 2003 is zij beroepsmatig actief in het begeleiden en coachen van mensen in arbeidssituaties. In deze periode is zij bezig geweest met alle aspecten van arbeidsmobiliteit, training en ontwikkeling van mensen in zowel grote als kleine bedrijven, met verschillende opleidingsniveaus, werkervaringen en leeftijden. Zij fungeerde als senior projectmanager bij grotere ontwikkeltrajecten en als sparringpartner voor elke opdrachtgever. Binnen Groeimaker houdt Sylvia zich bezig met het ontwikkelen en trainen van persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s, managementcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement en dilemma counseling. Zij is met name gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe ze te ondersteunen bij het identificeren en oplossen van blokkades ten behoeve van het creëren van nieuw perspectief en het realiseren daarvan. Ook gaat haar interesse uit naar interculturele... >
Extra of tijdelijke capaciteit bij de besturing van de organisatie, onderdelen of programma’s. >
Groeimaker hanteert een duurzame aanpak. In verbinding, consistent en in samenhang met elkaar. >
IUCTAArt of moving Partner in bewegen voor team en persoonlijke groei. >
“Wat je aandacht geeft, groeit.” >

The Learning Dilemma

We willen organisaties die zichzelf voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving: lerende organisaties. Organisaties kunnen slechts leren als medewerkers leren en voortdurend ontwikkelen. Dus is er een structuur en cultuur nodig om hierin te stimuleren en motiveren. Zijn we er dan? Nee.

The Learning Dilemma

We willen organisaties die zichzelf voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving: lerende organisaties. Organisaties kunnen slechts leren als medewerkers leren en voortdurend ontwikkelen. Dus is er een structuur en cultuur nodig om hierin te stimuleren en motiveren. Zijn we er dan? Nee.

The Learning Dilemma

We willen organisaties die zichzelf voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving: lerende organisaties. Organisaties kunnen slechts leren als medewerkers leren en voortdurend ontwikkelen. Dus is er een structuur en cultuur nodig om hierin te stimuleren en motiveren. Zijn we er dan? Nee.

The Learning Dilemma

We willen organisaties die zichzelf voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving: lerende organisaties. Organisaties kunnen slechts leren als medewerkers leren en voortdurend ontwikkelen. Dus is er een structuur en cultuur nodig om hierin te stimuleren en motiveren. Zijn we er dan? Nee.

The Learning Dilemma

We willen organisaties die zichzelf voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving: lerende organisaties. Organisaties kunnen slechts leren als medewerkers leren en voortdurend ontwikkelen. Dus is er een structuur en cultuur nodig om hierin te stimuleren en motiveren. Zijn we er dan? Nee.

Coaching met de focus op het optimaal presteren van teams. >
Ilsede Cloe Leider, manager, adviseur en trainer.                     Leider, manager, adviseur en trainer. 'Vision, energetic, skilled and involved partner in business. Result-oriented and creative in solutions.’Ilse de CloeIlse is ruim 20 jaar actief in verschillende advies, management en directierollen bij uiteenlopende organisaties. Zij is vooral actief op de gebieden strategie, positionering, marketing, branding en communicatie bij zowel MKB als grotere (beursgenoteerde) ondernemingen. Ilse heeft grotere verandertrajecten geleid op het gebied van strategische positioneringen en merkvraagstukken en daarnaast verschillende senior interim managementposities vervuld. Binnen Groeimaker houdt Ilse zich bezig met tijdelijke management en verandermanagement opdrachten en met het ontwikkelen en geven van marketing en communicatie programma’s. De kracht van Ilse zit in het bij elkaar brengen van merken en mensen. Zij is gefascineerd in wat goede mensen en merken drijft. En in de benodigde interactie van mensen voor een sterk merk. Ilse heeft haar focus op het snel ‘eigen’ maken van de... >
Contact   postadres   Groeimaker KvK: 34385313 Scheepmakerskade 3 BTW: NL001598087B62 1023 CA Amsterdam       E: info(at)groeimaker.nl   T: +31 6 2298 35 65     bezoekadres   Cruquiusweg 98-M   1019 AJ Amsterdam     >
“Don't go through life, grow through life.” >
ECOS, kunstvan reageren Partner in training voor effectief communiceren onder spanning. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group 

Je kunt ook anders naar groei kijken. "Groei dat morgen de wereld een stukje beter maakt". Wat wil jij laten groeien?"

Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

Groeikansen

We denken het alleen te kunnen, maar wil je vernieuwende oplossingen vinden voor terugkerende problemen, dan heb je andere inzichten nodig.

“Elke groei is een sprong in het duister.” >
Coaching waarbij een zakelijk en persoonlijk vraagstuk van een ondernemer of leider centraal staat.  >
WiebengaCoaching Partner in coaching en training voor ontwikkeling en groei. >

"CEO's want coaching, because it is lonely at the top" 2013 Executive Coaching Survey, Miles Group 

'Nine dots' puzzel

In mijn blog Groeikansen noem ik de 'nine dots' puzzel. De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven.

'Nine dots' puzzel

In mijn blog Groeikansen noem ik de 'nine dots' puzzel. De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven.

'Nine dots' puzzel

In mijn blog Groeikansen noem ik de 'nine dots' puzzel. De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven.

'Nine dots' puzzel

In mijn blog Groeikansen noem ik de 'nine dots' puzzel. De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven.

'Nine dots' puzzel

In mijn blog Groeikansen noem ik de 'nine dots' puzzel. De kern van de oplossing is om buiten de kaders te denken die je jezelf hebt gegeven.

“Wie zoekt naar verandering moet durven twijfelen.” >
deBeelddenker Partner in denken voor het verbeteren van (samen)werken. >

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.

Wanneer de oplossing het probleem is

Je hebt een probleem, je werkt hard aan de oplossing maar er is geen vooruitgang. Of het nu gaat om persoonlijke verandering, binnen een team of binnen organisaties: soms lijkt het dat de gekozen oplossing het probleem alleen maar groter maakt.

“Groeien is kijken met de geest van een beginner.” >
Tan consultant& mediation Partner in vitaliteit en mediation. >

Rationeel of relationeel management?

Het nieuws stond de afgelopen periode vooral in het teken van de onderhandelingen tussen Griekenland en de andere Eurolanden. Standpunten die over en weer gaan, eisen en dreigingen. En dan vraag ik mij ook af in hoeverre de relatie tussen de onderhandelpartners en achterban van belang is voor een tevreden uitkomst. Gaat het hier om het managen van de ratio of van de relatie?

Rationeel of relationeel management?

Het nieuws stond de afgelopen periode vooral in het teken van de onderhandelingen tussen Griekenland en de andere Eurolanden. Standpunten die over en weer gaan, eisen en dreigingen. En dan vraag ik mij ook af in hoeverre de relatie tussen de onderhandelpartners en achterban van belang is voor een tevreden uitkomst. Gaat het hier om het managen van de ratio of van de relatie?

Rationeel of relationeel management?

Het nieuws stond de afgelopen periode vooral in het teken van de onderhandelingen tussen Griekenland en de andere Eurolanden. Standpunten die over en weer gaan, eisen en dreigingen. En dan vraag ik mij ook af in hoeverre de relatie tussen de onderhandelpartners en achterban van belang is voor een tevreden uitkomst. Gaat het hier om het managen van de ratio of van de relatie?

Rationeel of relationeel management?

Het nieuws stond de afgelopen periode vooral in het teken van de onderhandelingen tussen Griekenland en de andere Eurolanden. Standpunten die over en weer gaan, eisen en dreigingen. En dan vraag ik mij ook af in hoeverre de relatie tussen de onderhandelpartners en achterban van belang is voor een tevreden uitkomst. Gaat het hier om het managen van de ratio of van de relatie?

Help ik heb tijd te kort

Je bent op weg naar je werk met een strak plan wat je die dag wilt gaan doen. Onderweg word je al gebeld of je vandaag met spoed naar een offerte wilt kijken. Op het werk kom je er achter dat de cijfers voor de maandelijkse review nog niet gereed zijn, je zal toch echt zelf even mee moeten kijken. En iemand uit jouw team wil je graag vanmiddag met spoed spreken omdat de druk te groot is en hij deze stress niet aan kan. Aan het einde van de dag rijd je uitgeblust naar huis, niet eens meer bewust wat je die dag van plan was te doen. Herkenbaar?

Help ik heb tijd te kort

Je bent op weg naar je werk met een strak plan wat je die dag wilt gaan doen. Onderweg word je al gebeld of je vandaag met spoed naar een offerte wilt kijken. Op het werk kom je er achter dat de cijfers voor de maandelijkse review nog niet gereed zijn, je zal toch echt zelf even mee moeten kijken. En iemand uit jouw team wil je graag vanmiddag met spoed spreken omdat de druk te groot is en hij deze stress niet aan kan. Aan het einde van de dag rijd je uitgeblust naar huis, niet eens meer bewust wat je die dag van plan was te doen. Herkenbaar?

Help ik heb tijd te kort

Je bent op weg naar je werk met een strak plan wat je die dag wilt gaan doen. Onderweg word je al gebeld of je vandaag met spoed naar een offerte wilt kijken. Op het werk kom je er achter dat de cijfers voor de maandelijkse review nog niet gereed zijn, je zal toch echt zelf even mee moeten kijken. En iemand uit jouw team wil je graag vanmiddag met spoed spreken omdat de druk te groot is en hij deze stress niet aan kan. Aan het einde van de dag rijd je uitgeblust naar huis, niet eens meer bewust wat je die dag van plan was te doen. Herkenbaar?

Succes bij organisatieverandering

Afgelopen week werd ik door een nieuwe klant gevraagd om te begeleiden bij een verandertraject. Zij wilden een structurele aanpak voor leiderschapsontwikkeling in hun onderneming. Na doorvragen bleek dat ze enige tijd geleden gestart waren, maar de gewenste ontwikkeling was verder niet van de grond gekomen. Goede activiteiten en energie bij aanvang en nu is iedereen weer in zijn oude patroon teruggevallen. Of anders gezegd: operatie niet geslaagd, tijd en geld weggegooid.

Succes bij organisatieverandering

Afgelopen week werd ik door een nieuwe klant gevraagd om te begeleiden bij een verandertraject. Zij wilden een structurele aanpak voor leiderschapsontwikkeling in hun onderneming. Na doorvragen bleek dat ze enige tijd geleden gestart waren, maar de gewenste ontwikkeling was verder niet van de grond gekomen. Goede activiteiten en energie bij aanvang en nu is iedereen weer in zijn oude patroon teruggevallen. Of anders gezegd: operatie niet geslaagd, tijd en geld weggegooid.

Succes bij organisatieverandering

Afgelopen week werd ik door een nieuwe klant gevraagd om te begeleiden bij een verandertraject. Zij wilden een structurele aanpak voor leiderschapsontwikkeling in hun onderneming. Na doorvragen bleek dat ze enige tijd geleden gestart waren, maar de gewenste ontwikkeling was verder niet van de grond gekomen. Goede activiteiten en energie bij aanvang en nu is iedereen weer in zijn oude patroon teruggevallen. Of anders gezegd: operatie niet geslaagd, tijd en geld weggegooid.